yeu thich 0

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP NIHON SETSUBI VIỆT NAM

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ UY TÍN VÀ LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY

Ống nhựa lõi thép

Ống nhựa mềm lõi thép SP-50 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-50 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-50 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 50 x 62mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-38 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-38 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-38 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 38 x 48mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-25 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-25 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-25 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 25 x 33mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-15 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-15 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-15 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 15 x 22mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-12 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-12 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-12 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 12 x 18mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-32 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-32 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-32 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 32 x 41mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-19 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-19 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-19 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 19 x 26mm Tình trạng: Còn...

Ống nhựa mềm lõi thép SP-9 TOGAWA

Ống nhựa mềm lõi thép SP-9 TOGAWA

Liên hệ

Model: SP-9 Xuất xứ: Togawa - Nhật Bản Kích thước: 9 x 15mm Tình trạng: Còn...

đã được mua cách đây phút!