yeu thich 0

Ống khí xoắn PU

Ống khí xoắn PU

Ống khí xoắn PU

Liên hệ

Nhiều màu sắc: xanh- đỏ- vàng Nhiệt độ làm việc: 60 độ C/ Áp suất làm việc:...